กระทรวงแรงงาน จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ มุ่งสร้างความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน

 

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ร่วมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัด“งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑” ภายใต้ชื่องาน “Safety Thailand Safety Together : ร่วมแรงร่วมใจ ประเทศไทยปลอดภัย” ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน ตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียอันเนื่องมาจาก   ความไม่ปลอดภัยและโรคจากการทำงาน อีกทั้งยังเป็นเวทีถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมไปถึงเพื่อประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น และบุคลากรด้านความปลอดภัยดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้สถานประกอบกิจการอื่น ๆ  ได้ปฏิบัติตาม

 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมในปีนี้ประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ Safety Thailand การให้ความรู้ทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ ด้านการบริหารจัดการ นวัตกรรมความปลอดภัยจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา การประกวด Brand Ambassador “Safety Smart & Smile Contest 2017”  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันเทิงบนเวที อาทิ ทอล์คโชว์ หัวข้อ กันภัย ดีกว่ากู้ภัย เสียงจากใจคนกู้ชีพพลิกชีวิต โดย ฝันเด่น จรรยาธนากร การแสดงมินิคอนเสิร์ต “เอิ้นขวัญ วรัญญา” จึงขอเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมชมงานในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  โทรศัพท์   ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ หรือ www.Tosh.or.th

 

ที่มา : http://www.cynhite.com/27063/

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจ้งความเอาผิดอาญานายจ้างหจก.เพชรภูผาโยธากิจ จ.พัทลุง ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ฐานปล่อยคนงานลงซ่อมถังประปาขาดอากาศเสียชีวิต 3 ราย
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีนายจ้าง กรณีคนงานก่อสร้างของหจก.เพชรภูผาโยธากิจ 3 รายเสียชีวิตขณะซ่อมถังประปาประจำหมู่บ้านขนาดใหญ่ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า นายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงฯ การทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547 รวม 5 ประเด็นด้วยกัน คือ 1.นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตราย 2.นายจ้างไม่จัดให้มีการตรวจวัด บันทึกผลและประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศว่ามีบรรยากาศอันตรายหรือไม่ 3. ไม่แต่งตั้งลูกจ้างที่มีความรู้ และได้รับการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในที่อับอากาศให้เป็นผู้ควบคุมงาน 4.ไม่จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคลและช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และ 5. นายจ้างไม่จัดให้ ลูกจ้างทุกคน ที่ทำงานในที่อับอากาศเข้ารับการฝึกอบรม
อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 พนักงานตรวจความปลอดภัยได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษของหจก.เพชรภูผาโยธากิจ ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ทั้งนี้ นายจ้างมีความผิด ตามกฎหมายดังกล่าวโดยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 ที่มา: http://www.prbuffet.com/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%89

วันนี้ ( 1 พฤษภาคม 2560 ) เวลา 09.00 น.ณ.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง อ.เมืองฯ จ.พัทลุง

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เป็นประธานเปิด กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายจ้าง และลูกจ้าง ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้ชื่องาน “แรงงานพัทลุงยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับกิจกรรมงานวันแรงงานวันนี้ ประกอบด้วยการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการถวายสัตย์ปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันและรวมพลังต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน และการบริจาคโลหิตของผู้ใช้แรงงาน การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ มอบดาวแก่ผู้ผ่านการทดสอบฝีมือช่างจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่า ผู้ใช้แรงงานงาน ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะหากไม่มีผู้ใช้แรงงาน กิจกรรมต่าง ๆ ก็ต้องหยุดชะงัก และขาดผู้ให้บริการ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญยิ่ง ต่อผู้ใช้แรงงาน โดยมีมาตรการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น การกำหนดค่าจ้างแรงานที่สูงขึ้น การพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน การนำแรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคม เพื่อให้สามารถรับบริการด้านรักษาพยาบาลและการชดเชยรายได้กรณีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน รวมทั้งการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ใช้แรง เป็นต้น