วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ ณ.วัดเก่าปากพล ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง