033690
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
87
130
906
31696
2496
10854
33690

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-17 18:31

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2560

Post on 08 พฤษภาคม 2560
by phatthalung
ฮิต: 542

วันนี้ ( 1 พฤษภาคม 2560 ) เวลา 09.00 น.ณ.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง อ.เมืองฯ จ.พัทลุง

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เป็นประธานเปิด กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายจ้าง และลูกจ้าง ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้ชื่องาน “แรงงานพัทลุงยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับกิจกรรมงานวันแรงงานวันนี้ ประกอบด้วยการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการถวายสัตย์ปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันและรวมพลังต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน และการบริจาคโลหิตของผู้ใช้แรงงาน การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ มอบดาวแก่ผู้ผ่านการทดสอบฝีมือช่างจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่า ผู้ใช้แรงงานงาน ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะหากไม่มีผู้ใช้แรงงาน กิจกรรมต่าง ๆ ก็ต้องหยุดชะงัก และขาดผู้ให้บริการ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญยิ่ง ต่อผู้ใช้แรงงาน โดยมีมาตรการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น การกำหนดค่าจ้างแรงานที่สูงขึ้น การพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน การนำแรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคม เพื่อให้สามารถรับบริการด้านรักษาพยาบาลและการชดเชยรายได้กรณีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน รวมทั้งการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ใช้แรง เป็นต้น