037756
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
118
129
421
36196
2645
3917
37756

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-25 16:03

วันแรงงานแห่งชาติ

Post on 26 เมษายน 2560
by phatthalung
ฮิต: 578

นายสุระ ว่องไพบูลย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงกล่าวว่า วันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ  จังหวัดพัทลุงได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพราะวันแรงงานถือเป็นวันสำคัญที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณี ซึ่งสถานประกอบกิจการจะต้องประกาศให้ผู้ใช้แรงงานหยุดงาน เพื่อให้มีการเฉลิมฉลองกันในกลุ่มผู้ใช้แรงงานเช่นเดียวกันกับผู้ใช้แรงงานทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อเตือนใจให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ    และในปีนี้ก็เช่นเดียวกันคณะกรรมการจัดงานได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน จึงกำหนด จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพัทลุง  ปี ๒๕๖๐ ภายใต้คำขวัญ “แรงงานพัทลุงยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ ๔.๐” ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ณ  สนามโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัยพัทลุง (โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ) ตำบลคูหาสวรรค์  อำเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง อ่านต่อ...ดาวโหลดเอกสาร...Click