นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

063585
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
108
92
471
62426
1640
3153
63585

Your IP: 192.168.2.69
2019-04-19 13:53

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวหัทยา เส็นบัตร ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 32 ประจำปี  2562    สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง โดยมีนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดงานดังกล่าว

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายธีระพงศ์ ศรีชะนันท์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ “ทะเลน้อย” ณ ทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 7  มีนาคม 2562 นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวหัทยา  เส็นบัตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เชิญชวนสถานประกอบกิจการในจังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เนื่องในวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562              ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 

 

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) คณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 ประจำจังหวัดพัทลุง โดย นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายนายจ้าง  ฝ่ายลูกจ้าง และภาครัฐ ร่วมพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการที่ส่งแบบเสนอชื่อ/แบบรับรองตนเอง เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 ดังนี้

1. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง  สมัครเข้าร่วมเป็นปีที่ 3 (แบบรับรองตนเอง)

2. บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปไก่พัทลุง สมัครเข้าร่วมเป็นปีที่ 2 (แบบรับรองตนเอง)

3. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาแม่ขรี   สมัครเข้าร่วมเป็นที่ปี 4 (แบบรับรองตนเอง)

อีกทั้ง ในวันนี้ได้มีการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกประเภท จัดให้มีข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้างอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ  รวมถึงการเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วม ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดพัทลุงโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อให้พนักงานระหว่างสถานประกอบกิจการได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ และวิธีเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างสมาชิกด้วยกัน เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่บริษัทสมาชิก เป็นต้น

 

หมวดหมู่รอง