นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

063580
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
103
92
466
62426
1635
3153
63580

Your IP: 192.168.2.69
2019-04-19 13:52

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2561 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางวราภรณ์ สังข์ผุด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความรู้ภารกิจของสำนักงาน ฯ สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ กฎหมายความปลอดภัยฯ และการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” สาขาการทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค. 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านมาบ หมู่ที่ 4 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2รุ่น 44 คน

 

วันนี้ (11 ก.ค.2561)นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวหัทยา เส็นบัตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวจุติวดี คงตุก นิติกรชำนาญการ นางวันดี ทองสง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน พนักงานตรวจแรงงาน สสค.พัทลุง และนางสาวปฐมา ศรีสุวรรณวิเชียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง เข้าตรวจเยี่ยมสภาพการจ้างฯ ตามที่มีข่าวที่สถานประกอบการแห่งนี้ไม่ต่อสัญญาการเป็นตัวแทนในการจำหน่ายรถยนต์นิสสันชึ่งจะปิดกิจการในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 จึงได้เข้าไปพบกับนายจ้างและได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับ บริษัท สยามนิสสันพัทลุง จำกัด ได้ทราบขั้นตอนการเลิกจ้างหรือการยินยอมไปทำงานกับกลุ่มในเครือโดยได้พบกับนายเอกภัทร ชำนาญระเบียบกิจ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท ชึ่งประกอบกิจการ จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนิสสันมีลูกจ้างทั้งหมด 23 คน และได้มีการชี้แจงให้ลูกจ้างให้ทราบมาโดยตลอด ขณะนี้มีลูกจ้างบางคนยินยอมไปอยู่กับกลุ่มบริษัทในเครือโดยนับอายุงานต่อเนื่องแต่บางคนอยู่ระหว่างเจรจาต่อรอง โดยนายจ้างขอพูดคุยกับลูกจ้างกันเองก่อน ความคืบหน้าเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 13.00 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวจุติวดี คงตุก นิติกรชำนาญการ และนายธีระพงศ์  ศรีชะนันท์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความรู้ภารกิจของสำนักงาน ฯ สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ กฎหมายความปลอดภัยฯ  และการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” สาขาการทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์  หมู่ที่ 1 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน  25 คน

วันนี้(๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑)เวลา ๑๓.๓๐น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นอนุกรรมการฯได้เข้าร่วมประชุมฯ โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพัทลุง โดยมี คณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมประชุม แรงงานจังหวัดพัทลุงทำหน้าที่ เลขานุการในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวหัทยา  เส็นบัตร  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เข้าร่วมเพื่อหารือข้อราชการร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง

 

 

หมวดหมู่รอง