นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

058049
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
98
68
222
57093
1544
3262
58049

Your IP: 192.168.2.69
2019-02-19 20:37

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวหัทยา  เส็นบัตร  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เข้าร่วมเพื่อหารือข้อราชการร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง

 

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวหัทยา เส็นบัตร             นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางธมลวรรณ เพชรนุ้ย เจ้าพนักงานแรงงาน ร่วม ณ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด หมู่ที่5 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุงโดยมีนางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานโครงการดังกล่าว

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-09.00 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางสาวหัทยา เส็นบัตร      นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหา       ยาเสพติด" ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00-18.00 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางสาวหัทยา เส็นบัตร นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ และนางธมลวรรณ เพชรนุ้ย เจ้าพนักงานแรงงาน ร่วมกิจกรรมจ่ายของรางวัลนาวากาชาด เนื่องในงานกาชาด จังหวัดพัทลุง

วันนี้ 22 มิ.ย.2561 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สค.พัทลุง ได้มอบหมายให้ น.ส.หัทยา เส็นบัตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางวันดี ทองสง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อในการสร้างงาน สร้างอาชีพฯ ในพื้นที่ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยผู้มีบัตรฯ มีความประสงค์การฝึกอาชีพ   27   คน แยกเป็น "การทำขนม" 24 คน "การตัดเย็บเสื้อผ้า" 2 คน "ตัดผมชาย" 1 คน แจ้งยกเลิก   2  คน ผู้ถือบัตรฯ ไม่ได้แสดงยืนยันด้วยตนเอง 2 คน และยังไม่ได้แจ้งความจำนง   9   คน

หมวดหมู่รอง