นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

063587
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
110
92
473
62426
1642
3153
63587

Your IP: 192.168.2.69
2019-04-19 13:53

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจุติวดี คงตุก นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ตามแนวทางประชารัฐ โดยการสร้าง “เครือข่ายประชารัฐ” เพื่อการทำงานร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน ณ วัดคลองเฉลิม หมู่ที่ 12 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธง เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และวันจันทร์สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน โดยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ หน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ออกสุ่มตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการ ที่เคยผ่านเกณฑ์  โรงงานสีขาวและ มยส. เพื่อธำรงรักษาสถานะไว้โดยร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและ          ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด(ศอปส.จพทและอำเภอศรีนครินทร์ จำนวน 2 แห่ง คือ          หจก.โชคไพศาลพาราวู้ด และร้านอำนวยวัสดุก่อสร้าง ลูกจ้างผ่านการสุ่มตรวจ 105 คน

สรุปผลการตรวจ ไม่มีผลเป็นบวก กับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจุติวดี คงตุก นิติกรชำนาญการ และนางวันดี ทองสง ออกตรวจแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้ 
1. หจก.สุราน้ำแข็งมิตรสตูล ผลการตรวจ ปฏิบัติถูกต้อง
2. ร้านเบญจมาศ ผลการตรวจ ปฏิบัติถูกต้อง 
3. ร้านโอทีสปอร์ต ผลการตรวจ ปฏิบัติถูกต้อง
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พัฒนกิจ ผลการตรวจ ปฏิบัติถูกต้อง 
*หมายเหตุ : เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์ ไม่ตรวจพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด

 

หมวดหมู่รอง