นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

058051
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
100
68
224
57093
1546
3262
58051

Your IP: 192.168.2.69
2019-02-19 20:38

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจุติวดี คงตุก นิติกรชำนาญการ และนางวันดี ทองสง ออกตรวจแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้ 
1. หจก.สุราน้ำแข็งมิตรสตูล ผลการตรวจ ปฏิบัติถูกต้อง
2. ร้านเบญจมาศ ผลการตรวจ ปฏิบัติถูกต้อง 
3. ร้านโอทีสปอร์ต ผลการตรวจ ปฏิบัติถูกต้อง
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พัฒนกิจ ผลการตรวจ ปฏิบัติถูกต้อง 
*หมายเหตุ : เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์ ไม่ตรวจพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2561 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางวราภรณ์ สังข์ผุด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความรู้ภารกิจของสำนักงาน ฯ สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ กฎหมายความปลอดภัยฯ และการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” สาขาการทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค. 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านมาบ หมู่ที่ 4 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2รุ่น 44 คน

 

วันนี้(๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑)เวลา ๑๓.๓๐น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นอนุกรรมการฯได้เข้าร่วมประชุมฯ โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพัทลุง โดยมี คณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมประชุม แรงงานจังหวัดพัทลุงทำหน้าที่ เลขานุการในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

 

วันนี้ (11 ก.ค.2561)นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวหัทยา เส็นบัตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวจุติวดี คงตุก นิติกรชำนาญการ นางวันดี ทองสง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน พนักงานตรวจแรงงาน สสค.พัทลุง และนางสาวปฐมา ศรีสุวรรณวิเชียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง เข้าตรวจเยี่ยมสภาพการจ้างฯ ตามที่มีข่าวที่สถานประกอบการแห่งนี้ไม่ต่อสัญญาการเป็นตัวแทนในการจำหน่ายรถยนต์นิสสันชึ่งจะปิดกิจการในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 จึงได้เข้าไปพบกับนายจ้างและได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับ บริษัท สยามนิสสันพัทลุง จำกัด ได้ทราบขั้นตอนการเลิกจ้างหรือการยินยอมไปทำงานกับกลุ่มในเครือโดยได้พบกับนายเอกภัทร ชำนาญระเบียบกิจ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท ชึ่งประกอบกิจการ จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนิสสันมีลูกจ้างทั้งหมด 23 คน และได้มีการชี้แจงให้ลูกจ้างให้ทราบมาโดยตลอด ขณะนี้มีลูกจ้างบางคนยินยอมไปอยู่กับกลุ่มบริษัทในเครือโดยนับอายุงานต่อเนื่องแต่บางคนอยู่ระหว่างเจรจาต่อรอง โดยนายจ้างขอพูดคุยกับลูกจ้างกันเองก่อน ความคืบหน้าเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 13.00 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวจุติวดี คงตุก นิติกรชำนาญการ และนายธีระพงศ์  ศรีชะนันท์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความรู้ภารกิจของสำนักงาน ฯ สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ กฎหมายความปลอดภัยฯ  และการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” สาขาการทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์  หมู่ที่ 1 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน  25 คน

หมวดหมู่รอง