นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

052496
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
45
209
51839
689
1355
52496

Your IP: 192.168.2.69
2018-12-14 06:09

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง และนางวราภรณ์ สังข์ผุด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจากสถานศึกษา ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดทางวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โครงการ Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานสู่เยาวชนและสร้างนิสัยความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยของชาติเนื่องจากเยาวชนเป็นรากฐานของกำลังแรงงานในอนาคต ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 09.30-16.30 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายธีระพงศ์  ศรีชะนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน  สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” หลักสูตร การทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2,9 ตำบลทุ่งนารี  อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มละ 20 คน  รวม 2 กลุ่ม  40  คน

วันที่ 5  มิถุนายน  2561 เวลา 13.30 น. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง (นายชื่น  โต๊ะทรัพย์) ประชุมประจำเดือน ข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง โดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

         วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวหัทยา เส็นบัตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน่วยงาน สิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัย ในการทำงาน สำหรับแรงงานนอกระบบ แก่กลุ่มผู้ฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตร การทำขนมไทย จำนวน 25 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์        หมู่ที่ 7  ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

หมวดหมู่รอง