นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

058041
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
90
68
214
57093
1536
3262
58041

Your IP: 192.168.2.69
2019-02-19 20:36

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจุติวดี คงตุก นิติกรชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการให้บริการ/ภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ "เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต" กิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ สาขา การทำขนมไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง จำนวน 1 รุ่น 17 คน

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจุติวดี คงตุก นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ตามแนวทางประชารัฐ โดยการสร้าง “เครือข่ายประชารัฐ” เพื่อการทำงานร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน ณ วัดคลองเฉลิม หมู่ที่ 12 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ออกสุ่มตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการ ที่เคยผ่านเกณฑ์  โรงงานสีขาวและ มยส. เพื่อธำรงรักษาสถานะไว้โดยร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและ          ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด(ศอปส.จพทและอำเภอศรีนครินทร์ จำนวน 2 แห่ง คือ          หจก.โชคไพศาลพาราวู้ด และร้านอำนวยวัสดุก่อสร้าง ลูกจ้างผ่านการสุ่มตรวจ 105 คน

สรุปผลการตรวจ ไม่มีผลเป็นบวก กับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธง เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และวันจันทร์สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน โดยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ หน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

หมวดหมู่รอง