นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

051481
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
32
79
51058
1029
2253
51481

Your IP: 192.168.2.69
2018-11-20 07:36

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ "เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต" จำนวน 3 รุ่น

Post on 06 กันยายน 2561
by phatthalung
ฮิต: 25

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายธีระพงศ์ ศรีชะนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวรัชชประภา ชูช่อ นักวิชาการแรงงาน บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ "เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต" ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ดังนี้
1. อบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง จำนวน 1 รุ่น 19 คน
2. อบรมส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารไทย ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จำนวน 1 รุ่น 17 คน
3. อบรมส่งเสริมอาชีพสาขาการทำศิลปะประดิษฐ์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง จำนวน 1 รุ่น 19 คน