นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

054862
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
44
110
530
53623
1619
1436
54862

Your IP: 192.168.2.69
2019-01-18 09:03

บรรยายให้ความรู้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

Post on 24 สิงหาคม 2561
by phatthalung
ฮิต: 41

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายธีระพงศ์ ศรีชะนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการให้บริการ/ภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ "เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต" กิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 2 รุ่น 
1. สาขาการทำขนมไทย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง จำนวน 1 รุ่น 25 คน
2. สาขาการสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก ณ วัดทุ่งคลองควายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง จำนวน 1 รุ่น 25 คน