นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

089563
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
66
86
614
88430
1961
3889
89563

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-25 10:40

สค.พัทลุง ดำเนินการโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Post on 14 มกราคม 2563
by phatthalung
ฮิต: 4

วันที่  14 มกราคม  2563  นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นางสาวอติกานต์  จุลนันโท  นิติกรปฏิบัติการ                     นางสาวจุติวดี  คงตุก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวรัชชประภา ชูช่อ  นักวิชาการแรงงาน  ดำเนินการโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ของสถานประกอบกิจการในจังหวัดพัทลุง  ณ  โรงแรมลำปำรีสอร์ท ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง     มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 55 คน การจัดอบรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี