นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

124823
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
102
357
102
121527
3833
11141
124823

Your IP: 192.168.2.69
2020-08-09 06:15

สค.พท.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2562

Post on 23 ธันวาคม 2562
by phatthalung
ฮิต: 99

        วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2561 โดยอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การให้บริการผู้ประกันตนและนายจ้าง รวมถึงการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม และให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผล พิจารณาวินิจฉัยกรณีทุพพลภาพของผู้ประกันตน ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พิจารณาวินิจฉัยการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานตามหลักเกณฑ์และอัตราในประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ซึ่งตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตลอดจนรายงานปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติภารกิจ ด้านประกันสังคม โดยมีนายวิรัตน์  รักษ์พันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง