นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

124816
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
95
357
95
121527
3826
11141
124816

Your IP: 192.168.2.69
2020-08-09 06:06

สค.พท.ร่วมกิจกรรมส่งมอบจักรเย็บผ้าแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าฮิญาบ กลุ่มมุสลิมโตนสตอ ร่วมใจ และเยี่ยมวิถีชีวิตของกลุ่มมานิ (ซาไก)

Post on 08 พฤศจิกายน 2562
by phatthalung
ฮิต: 66

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวจุติวดี  คงตุก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางวันดี  ทองสง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบจักรเย็บผ้าแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าฮิญาบ กลุ่มมุสลิมโตนสตอ ร่วมใจ  และเยี่ยมวิถีชีวิตของกลุ่มมานิ (ซาไก) ณ บ้านเหมืองตะกั่ว อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งดำเนินโครงการโดยมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น (ประเทศไทย) (JITAF-Thailand) จุดประสงค์เพื่อการส่งเสริมอาชีพและการตั้งกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันของแรงงานนอกระบบ