นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

069344
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
73
55
326
68487
2251
2204
69344

Your IP: 192.168.2.69
2019-06-27 11:55

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการแรงงานแบบบูรณาการ

Post on 20 ธันวาคม 2561
by phatthalung
ฮิต: 55

วันที่ 20 ธันวาคม 2561  นายชื่น  โต๊ะทรัพย์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางวันดี  ทองสง  เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมองค์ความรู้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการแรงงานแบบบูรณาการ และร่วมประกาศเจตจำนงพร้อมแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยประกาศเจตจำนงว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีวินัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ ยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตพร้อมทำความดีด้วยหัวใจและด้วยจิตอาสา ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม  2561  ณ ห้องแซน ลีโอ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่  ถนนรัชดาภิเษก   เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร