นายชื่น  โต๊ะทรัพย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

060461
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
37
131
230
59730
1669
2287
60461

Your IP: 192.168.2.69
2019-03-19 01:20

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวหัทยา เส็นบัตร ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 32 ประจำปี  2562    สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง โดยมีนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดงานดังกล่าว

วันที่ 7  มีนาคม 2562 นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวหัทยา  เส็นบัตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เชิญชวนสถานประกอบกิจการในจังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เนื่องในวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562              ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 

 

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายธีระพงศ์ ศรีชะนันท์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ “ทะเลน้อย” ณ ทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานกิจกรรมดังกล่าว

หมวดหมู่รอง