นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

084655
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
80
76
334
83713
942
2689
84655

Your IP: 192.168.2.69
2019-12-11 17:02

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในจังหวัดพัทลุง ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฯ

         วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น. นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณศาลาจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

         เวลา 08.00 น. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ อาคารหอประชุมจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานในพิธี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวราภรณ์  สังข์ผุด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกตรวจบูรณาการการป้องกันการใช้แรงงานบังคับหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและสถานประกอบกิจการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จำนวน  3  แห่ง  คือ

  1. บริษัท นภพลพาราวู๊ด จำกัด
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกเก้า
  3. โรงแรมอารียาปาร์ค

จากการตรวจสอบทั้ง 3 แห่ง ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานบังคับหรือบริการ และการค้า มนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด และเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำเรื่องกฎระเบียบการให้ความรู้เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าของกิจการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมกาบบัว  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวรัชชประภา ชูช่อ นักวิชาการแรงงาน       และนางธมลวรรณ  เพชรนุ้ย เจ้าพนักงานแรงงาน ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ณ  โรงเรียนบ้านเขาปู่ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ให้ความรู้ภารกิจของสำนักงาน  สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แจกเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ ให้แก่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน  แรงงานเกษตรกรรม ประชาชนทั่วไป โดยมีนายวิรัตน์  รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานโครงการ

หมวดหมู่รอง